Učitelé informují

“POJĎME SE PODÍVAT KORONAVIRU NA ZOUBEK“

Dne 4. 3 proběhl ve škole projektový den, jehož cílem bylo seznámit studenty se všemi relevantními informačními zdroji. V rámci různých předmětů se pak studenti zabývali koronavirem z různých úhlů pohledu.

V českém jazyce kriticky analyzovali zprávy z různých médií. V rámci 3 besed se studenti dozvěděli od novináře Jana Jandourka, jaké jsou znaky různých publicistických žánrů, s jakými zdroji novinář pracuje, co jsou dezinformace. Na práci studentů s texty se přišla podívat novinářka Lucie Kocurová.

V občanské nauce vytvořili studenti vyšších ročníků anketu, na niž pak odpovídali ostatní žáci. Nejvíce je však bavilo vymýšlet vlastní memes. Zároveň se i seznámili s tím, jak zvládat stres, relaxačními technikami.

V matematice pak studenti zpracovávali na základně demografických dat ČR – rozložení věku obyvatelstva – kolik lidí by statisticky umřelo, kdyby se nakazilo 100 000 obyvatel. Také počítali, jaká by byla úmrtnost v ČR a jaká by byla úmrtnost pro lidi do 69 let v ČR.

V zeměpise pracovali s mapou, zakreslovali ohniska nákazy, tvořili kartogram a určovali, jakým směrem se nákaza šířila.

V rámci výtvarné výchovy pak vytvářeli z různých materiálů modely koronaviru, několik modelů bylo vytištěno na 3D tiskárně.

V hodinách dějepisu se zabývali šířením epidemií světem napříč staletími.

V biologii a chemii seznámily učitelky studenty s příznaky onemocnění a preventivními opatřeními.

V podobném duchu pak pracovali společně studenti septimy, oktávy a American Academy.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *