Seminární a ročníkové práce

K humanitním oborům, a nejen k těm, patří tvorba nespočetného množství vytvořených prací. Chceme naše žáky podpořit ve zdokonalování jejich dovedností v oblasti tvorby vlastního textu, a zároveň jim pomoci napsat kvalitní odbornou práci, která se opírá o kvalitní informační zdroje.

Od ročníku Tercie po Septimu/3. ročník jsme pro žáky vypsali nespočetné množství témat seminárních a ročníkových prací, ke kterým se v průběhu září přihlásili.

Milí studenti, na těchto stránkách si můžete stáhnout všechny potřebné materiály:

  • vnitřní řád pro seminární práce
  • vzor hodnocení seminární a ročníkové práce
  • protokol o konzultace seminární a ročníkové práce
  • šablonu ve wordu pro tvorbu samotné práce