Projektový týden 2020

Harmonogram:

Rozdělení projektů do místností na PHG

    STAROVĚKÉ CIVILIZACE – věda a kultura v knihovně v Tercii B

    VESMÍR – v primách

    VODA – v sekundách

Bloková výuka

  1. Blok                      8:15 – 9:45

Přestávka                           9:45 – 10:00

  • Blok                      10:00 – 11:30

Obědová pauza 11:30 – 12:00

volno na oběd – v ideálním případě prosíme, aby si studenti s sebou nosili větší svačiny i obědy, pokud nenavštěvují školní jídelnu. Pokud se stravují sami – je možné si objednat přes aplikaci Dáme jídlo tak, aby jim jídlo bylo dovezeno na určitý čas do školy

  • Blok                      12:00 – 13:30

Odchod domů

Úterní návštěva KNIHOVNY HL. MĚSTA PRAHY

prosíme u skupiny Civilizace o možnost prodloužení pobytu studentů na projektovém dni od 13:00 – 15:00 (nejméně však do 14:10) v budově knihovny pro účely bádání a hledání knižních zdrojů

Vedení projektových deníků

  • Každý student si povede projektový deník – úvodní stranu projektového deníku dostanete od vyučujících
  • V elektronické podobě dostanete do Google Classroom podobu projektového deníku s předvyplněnou ukázkou

Zveme vás na prezentaci výsledků projektových týdnů v pátek 14. 2. 2020 od 14:00 – 16:00 – účast studentů je potřebná