Kroužky

Badatelský kroužek GTM + PHG

Badatelský kroužek

Co si představit pod pojmem Badatelsky orientovaná výuka

 • Učím se objevováním, bádáním a řešením problémů
 • Kladu si otázky, formuluji si pro sebe hypotézy a plánuji postup, jakým docílím ověření mých hypotéz
 • Vytvářím pokusy
 • Vyhledávám a generalizuji si informace
 • Vyhodnocuji výsledky, ke kterým jsem došel
 • Formuluji závěry svého bádání

Co budeme potřebovat:

 • Badatelský deník A5 bez linek
 • Zápisník badatele A6 s linkami
 • Kapesní nožík – stačí do skupiny jeden
 • Fotoaparát
 • Pinzeta
 • Lupa – malá kapesní
 • Mapa – zajistí vedoucí
 • Nůžky
 • Tužka, propiska, pastelky
 • Provázek
 • Buzola – zajistí vedoucí
 • Papírové a igelitové uzavíratelné sáčky – zajistí vedoucí
 • Sklenička od přesnídávky
 • Lahvičky od šamponů
 • Svinovací metr – zajistí vedoucí a alespoň další dva do skupiny
měsíc téma výstup
Únor Pěstujeme krystaly, zkoumáme minerály a pozorujeme neživou přírodu + Návštěva muzea Otevřené bádání postup vytvoří žáci
Březen Pozorujeme noční oblohu Nasměrované bádání postup práce poskytne vedoucí
Duben Vyrazíme do přírody a za pomoci iPadů vytvoříme herbář Problémová úloha postup vytvoří žáci
Květen Zkoumáme hmyz Otevřené bádání postup vytvoří žáci
Červen Jak bychom si vytvořili bylinkovou zahrádku 1×1 m Potvrzující experiment postup práce poskytne vedoucí

To, co chci řešit –> mě zajímá a chci se o tom dozvědět co nejvíc –> MOTIVACE

Něco si myslím –> mám názor –> VYTVÁŘÍM HYPOTÉZU

Mám pravdu? Jak to zjistím? –> udělám pokus –> NAPLÁNUJI, PROVEDU A ZAZNAMENÁM POKUS

Zajímá mě, na co jsem přišel a na co přišli ostatní –> bude mi to k něčemu? Jak o tom řeknu ostatním? –> VYTVÁŘÍM ZÁVĚRY, PREZENTUJI A DISKUTUJI S OSTATNÍMI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *