• Online výuka,  Učitelé informují

  On-line výuka 2020/2021

  Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, připravili jsme pro vás v letošním roce několik změn v on-line výuce oproti loňskému školnímu roku. Nevíme jak dlouho v tomto stavu opět budeme, a proto je kromě výchov v on-line vyučování kompletní časová dotace hodin jednotlivých předmětů. Výtvarná výchova a hudební výchova bude probíhat především asynchronně. Vyučování dále probíhá přes ZOOM a Google Classroom. Vyučující mají možnost vám zadávat úkoly taktéž asynchronně, což znamená v off-line podobě. Zadají vám úkol do Google Classroom. Prosíme, pokuste se dodržovat termíny odevzdání dílčích úkolů. Komunikujte se svými vyučujícími a nebojte se ozvat svým učitelům v případě jakýchkoli problémů, které budete řešit. Výuka na nižším gymnáziu je…

 • Obecné,  Online výuka,  Učitelé informují

  Rozvrhy – nouzový stav

  Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti, máme pro vás nové rozvrhy, které budou platné po dobu vyhlášení nouzového stavu. Měli by pro vás být již přístupné v aplikaci Bakaláři. Prima – Kvarta se vyučují prezenčně podle nového rozvrhu ve svých třídách bez VV, HV a TV po dobu 14 dní. Vyšší gymnázium se bude vyučovat on-line podle přiložených rozvrhů prostřednictvím aplikace ZOOM, a zároveň off-line prostřednictvím Google Classroom. On-line i off-line výuka byla uzákoněna, je proto povinná a rodiče jsou povinni omlouvat nepřítomnost studentů v on-line škole. V on-line výuce oproti loňskému školnímu roku přibyla vyšší časová dotace ČJ, M, cizích jazyků a zároveň jsme omezili zbytek předmětů na jednu…

 • Online výuka

  Time management – vizualizace PHG

  Snažíme se naše studenty učit dál v on-line prostoru, a k tomu je zapotřebí jim pomoci uspořádat si čas tak, aby se jim všechny úkoly nenakupily najednou apod. Ve spolupráci paní učitelky Veroniky Müllerové a naším brněnským týmem Social Media vznikla infografika právě pro vás. Věříme, že se budou hodit případně i dalším sourozencům v rodinách, případně poslouží jakémukoli čtenáři.

 • Online výuka

  Dopis ředitele sítí škol AA a PHG

  Vážení rodiče, se současnou nelehkou dobou přicházejí také situace, které je třeba řešit ve chvíli, kdy se „objeví“.  Jsme nuceni řešit zdravotní, psychologické i ekonomické dopady na naše životy. Zabezpečením on-line výuky chceme poskytnout studentům co největší podporu tak, abychom dále poskytovali vzdělávání v té nejširší možné míře. Obrací se na mě někteří rodiče, že například odjíždějí mimo Prahu a nejsou si jisti, zda budou v oblasti s dostatečným pokrytím internetovým signálem. Chtěl bych Vás ubezpečit, že i tyto situace chápeme a reagujeme na ně.  Zároveň Vás prosím o co nejvyšší míru spolupráce, protože v tuto chvíli nikdo z nás neví, jak dlouho bude současný stav trvat.   Je důležité, aby Vaše děti pracovaly kontinuálně…